AMB-WIBA Qualitätsmaschinen für die Blechbearbeitung.

Všeobecné prohlášení

Společnost AMB-Wiba Maschinenbau GmbH si je vědoma nutnosti obsáhlé ochrany údajů v rámci internetu. Proto bychom Vás rádi tímto prohlášením upozornili na to, jak zacházíme s informacemi, které získáme prostřednictvím Vaší návštěvy našich webových stránek.

Ručení za obsahy

Obsahy našich stránek byly vytvořeny s nejvyšší pečlivostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahů ovšem nemůžeme ručit. Nejsme ovšem zodpovědní za kontrolu nebo dle okolností hledání zprostředkovaných nebo uložených cizích informací, které ukazují na protiprávní činnost. Závazky k odstranění nebo zablokování užívání informací podle všeobecných zákonů zůstávají tímto nedotčeny. Ručení v tomto ohledu je ovšem možné pouze od okamžiku získání poznatku o konkrétním porušení zákona. Pokud byste zpozorovali porušení zákona, prosíme Vás, abyste nám odeslali odpovídající upozornění emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Při zjištění odpovídajících porušení zákona tyto obsahy okamžitě odstraníme.

Ručení za hypertextové odkazy

Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsahy nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tyto cizí obsahy také převzít žádné záruky. Za obsahy propojených stran je vždy zodpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Propojené stránky byly překontrolovány v okamžik propojení na možná porušení zákona. Protiprávní obsahy nebyly v době propojení zjistitelné. Permanentní kontrola obsahu propojených stránek ovšem není bez konkrétních indicií na porušení zákona proveditelná. Pokud byste zpozorovali porušení zákona v rámci navazujících hypertextových odkazů, prosíme Vás, abyste nám odeslali odpovídající upozornění emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Při zjištění porušení zákona budou takové odkazy okamžitě odstraněny.

Autorská práva

Množení, úprava, šíření a každý druh využití mimo hranice autorského práva vyžadují písemný souhlas příslušného autora, resp. tvůrce. Stahování a kopie této stránky jsou povoleny pouze pro osobní, nekomerční použití. Pokud obsahy této stránky nebyly vytvořeny provozovatelem, je dbáno autorských práv třetích osob. Zejména jsou tyto obsahy třetích osob označeny. Pokud byste si i přesto všimli porušení autorských práv, prosíme Vás o odpovídající upozornění emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Při zjištění porušení zákona takové obsahy okamžitě odstraníme.

Ochrana údajů

Používání našich webových stránek je zpravidla možné bez udání osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách zjišťovány osobní údaje (např. jméno, adresa nebo emailové adresy), probíhá toto, pokud možno, vždy na dobrovolném základě. Tyto údaje nebudou bez Vašeho výslovného souhlasu předány třetím osobám. Vymiňujeme si, předat osobní údaje dopravním podnikům, jakož i osobám a organizacím, jež jsou zapojeny do vyřízení objednávky, jakož i do dodávky objednaných produktů.

Upozorňujeme na to, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci emailem) může vykazovat bezpečnostní nedostatky. Neporušená ochrana údajů před přístupem třetích osob není možná. Emailové adresy, které nám jsou předány, jsou námi ukládány pro interní použití.

Použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti vytvořit impressum třetími osobami pro přeposílání výslovně nevyžádané reklamy a informačních materiálů je tak tímto výslovně rozporováno. Provozovatelé stránek si výslovně vymiňují právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. spamem.

Prohlášení o ochraně údajů pro používání zásuvného modulu pro Facebook (Tlačítko „Líbí se mi“)

Na našich stránkách jsou integrovány zásuvné moduly sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Zásuvné moduly pro Facebook poznáte podle loga Facebook nebo podle tlačítka „Líbí se mi“ na našich stránkách. Přehled o zásuvném modulu pro Facebook naleznete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Když navštívíte naše stránky, je přes zásuvný modul vytvořeno přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem sítě Facebook. Facebook tím obdrží informaci, že jste ze své IP-adresou navštívili naše stránky. Když kliknete na tlačítko „Líbí se mi“ zatímco jste přihlášeni na Vašem účtu na síti Facebook, můžete propojit obsahy našich stránek s Vaším profilem na síti Facebook. Tak může Facebook přiřadit návštěvu našich stránek k Vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že jako poskytovatelé stránek neobdržíme informace o obsahu předaných dat ani o jejich použití sítí Facebook. Další informace k tomuto tématu naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Facebook na adrese: http://de-de.facebook.com/policy.php

Pokud si nepřejete, aby mohl Facebook přiřadit návštěvu našich stránek k Vašemu uživatelskému kontu na síti Facebook, odhlaste se, prosím, z Vašeho uživatelského konta na síti Facebook.

Prohlášení o ochraně údajů pro používání Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy na Vašem počítači a které umožňují analýzu využívání webové stránky Vaší osobou. Informace vytvořené pomocí cookies o Vašem používání této webově stránky jsou zpravidla přenášeny na některý server společnosti Google v USA a tam ukládány. V případě aktivování anonymizace IP-adresy na této webové stránce je ale předtím Vaše IP-adresa zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Úmluvy o Evropském hospodářském prostoru.

Pouze ve výjimečných případech je plná IP-adresa přenášena na některý server společnosti Google v USA a tam krácena. Z pověření provozovatele této webové stránky společnost Google použije tyto informace, aby vyhodnotila Vaše využívání webové stránky, aby sestavila zprávy o aktivitách na webové stránce a aby poskytla provozovateli webové stránky další služby spojené s využíváním webové stránky a internetu. IP-adresa zprostředkovaná v rámci Google Analytics z Vašeho prohlížeče nebude spojena s dalšími daty společnosti Google.

Můžete zabránit ukládání cookies odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás ovšem na to, že v tomto případě možná nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce této webové stránky. Nadto můžete zabránit shromažďování informací vytvořených pomocí cookies a dat vztažených na Vaše využívání webové stránky (vč. Vaší IP-adresy) společností Google, jakož i zpracovávání těchto dat společností Google, když si stáhnete zásuvný modul pro internetové prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím hypertextovým odkazem, a nainstalujete jej: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Prohlášení o ochraně údajů pro používání Google +1

Shromažďování a předávání informací:

Pomocí tlačítka Google +1 můžete zveřejňovat informace po celém světě. Prostřednictvím tlačítka Google +1 získáváte Vy a ostatní uživatelé personalizované obsahy od společnosti Google a našich partnerů. Společnost Google ukládá jak informace, které jste pro obsah +1 poskytli, tak také informace o stránce, kterou jste si prohlédli kliknutím na +1. Vaše +1 mohou být zobrazeny jako upozornění společně s Vaším profilovým jménem a Vaší fotografií v rámci služeb Google, jako např. výsledky hledání nebo ve Vašem profilu u společnosti Google, nebo na dalších místech na webových stránkách a inzerátech na internetu.

Společnost Google zaznamenává informace o Vašich aktivitách +1, aby pro Vás i ostatní zlepšila služby Google. Abyste mohli používat tlačítko Google +1, potřebujete po celém světě viditelný, veřejný profil u společnosti Google, který musí obsahovat alespoň jméno zvolené pro profil. Toto jméno bude používáno ve všech službách společnosti Google. V některých případech může toto jméno nahradit také jméno jiné, které jste používali při sdílení obsahů o Vašem kontu u společnosti Google. Identita Vašeho profilu u společnosti Google může být ukázána uživatelům, kteří znají Vaši emailovou adresu nebo disponují jinými identifikujícími informacemi o Vás.

Použití shromážděných informací

Vedle výše vysvětlených účelů využití budou Vámi poskytnuté informace použity podle platných předpisů o ochraně údajů společnosti Google. Společnost Google možná zveřejní shrnující statistiky o aktivitách uživatelů +1, resp. předá je uživatelům a partnerům, jako např. přispěvatelům, inzerentům nebo spojeným webovým stránkám.

AMB-Wiba Maschinenbau GmbH, Haid 25, A-4870 Vöcklamarkt

Phone: +43 (0) 7682/ 2245, Fax: +43 (0) 7682/ 2245-20, e-mail: office@wiba.co.at