AMB-WIBA Qualitätsmaschinen für die Blechbearbeitung.

Všeobecné vyhlásenie

Spoločnosť AMB-Wiba Maschinenbau GmbH je si vedomá nutnosti obsiahlej ochrany údajov na internete. Preto vás chceme prostredníctvom tohto vyhlásenia upozorniť na to, ako zaobchádzame s informáciami, ktoré od vás dostaneme tým, že sa pripojíte na našu webovú stránku.

Ručenie za obsahy

Obsahy našich stránok boli vytvorené veľmi starostlivo. Za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahov však nemôžeme prevziať žiadnu záruku. Nie sme avšak zodpovedný za kontrolovanie sprostredkovaných alebo uložených cudzie informácie alebo pátranie po okolnostiach, ktoré by poukazovali na protizákonnú činnosť. Povinnosti na odstránenie alebo zablokovanie využívania informácií podľa všeobecných zákonov zostávajú týmto nedotknuté. Tohto sa týkajúca záruka je však možná až od času vedomosti konkrétneho porušenia zákona. Ak by ste si všimli porušenie zákona, prosíme vás o príslušné upozornenie prostredníctvom mailu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Pri oznámení príslušných porušení zákona sa tieto obsahy okamžite odstránia.

Ručenie za linky

Naša webová stránka obsahuje linky na externé webové stránky tretích strán, na obsah ktorých nemáme žiadny vplyv. Aj preto nemôžeme za tieto cudzie obsahy prevziať žiadnu záruku. Za obsahy linkami prepojených stránok vždy zodpovedá príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránky. Linkami prepojené stránky boli v čase prepojenia linkami skontrolované na možné priestupky voči zákonu. Protizákonné obsahy neboli v čase prepojenia linkami rozoznateľné. Nepretržitá obsahová kontrola linkami prepojených stránok však bez konkrétnych podkladov porušenia zákona nie je náležitá. Ak by ste si všimli porušenia zákona pri ďalej vedúcich linkoch, prosíme vás o príslušné upozornenie prostredníctvom mailu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Pri oznámení príslušných porušení zákona sa takéto linky okamžite odstránia.

Autorské právo

Na rozmnožovanie, spracovanie, rozširovanie a na každý druh zhodnotenia mimo hraníc autorského práva je potrebný písomný súhlas príslušného autora, príp. tvorcu. Načítania a kópie tejto stránky sú povolené len na súkromné, nie na obchodné účely. Pokiaľ obsahy na tejto stránke neboli vytvorené prevádzkovateľom, dodržiavajú sa autorské práva tretích strán. Najmä obsahy tretích strán sa za také označujú. Ak by ste si napriek tomu všimli porušenie autorského práva, prosíme vás o príslušné upozornenie prostredníctvom mailu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.t. Pri oznámení príslušných porušení zákona sa takéto obsahy okamžite odstránia.

Ochrana údajov

Používanie našej webovej stránky je spravidla možné bez zadania osobných údajov. Pokiaľ na našich stránkach získavame osobné údaje (napríklad meno, adresu alebo e-mailovú adresu), uskutočňuje sa to, pokiaľ je to možné, vždy na dobrovoľnom základe. Tieto údaje sa bez vašeho výslovného súhlasu neposkytujú ďalej tretím stranám. Vyhradzujeme si právo postupovať osobné údaje prepravným spoločnostiam, ako aj iným osobám a organizáciám, ktoré sú zapojené do priebehu objednávky, ako aj dodávky objednaných výrobkov. Poukazujeme na to, že prenos údajov na internete (napr. pri komunikácii cez e-mail) môže vykazovať bezpečnostné trhliny. Ochrana údajov pred prístupom tretích strán bez trhlín nie je možná. E-mailové adresy, ktoré nám boli poskytnuté, budú uložené pre interné použitie. Používanie v rámci povinnosti tiráže zverejnených kontaktných údajov tretími stranami na preposielanie vyslovene nevyžiadanej reklamy a informačných materiálov sa týmto vyslovene zakazuje. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácii prostredníctvom spamových mailov.

Vyhlásenie o ochrane údajov pre používanie pluginov sociálnej siete Facebook (tlačidlo „Páči sa mi to“)

Na našich stránkach sú integrované pluginy sociálnych sietí Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pluginy sociálnej siete Facebook spoznáte podľa loga sociálnej siete Facebook alebo tlačidla „Páči sa mi to“ na našej stránke. Prehľad o pluginoch sociálnej siete Facebook nájdete tu: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Keď navštívite naše stránky, vytvorí sa prostredníctvom pluginu priame spojenie medzi vašim prehliadačom a serverom sociálnej siete Facebook. Sociálna sieť Facebook takto dostane informáciu, že ste s vašou IP adresou navštívili našu stránku. Keď kliknete na tlačidlo „Páči sa mi to“ sociálnej siete Facebook počas toho, keď ste prihlásený na vašom účte na sociálnej sieti Facebook, môžete si obsahy našich stránok prepojiť linkom na váš profil na sociálnej sieti Facebook. Tak môže sociálna sieť Facebook priradiť návštevu našich stránok vášmu používateľskému účtu. Poukazujeme na to, že ako poskytovateľ stránok nemáme žiadne vedomosti o obsahu sprostredkovaných údajov, ako aj o ich využívaní prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Ďalšie informácie k danej téme nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov sociálnej siete Facebook na adrese http://de-de.facebook.com/policy.php Keď si neželáte, aby sociálna sieť Facebook mohla návštevu našej stránky priradiť k vašemu používateľskému účtu na sociálnej sieti Facebook, odhláste sa, prosím, z vášho používateľského účtu na sociálnej sieti Facebook.

Vyhlásenie o ochrane údajov pre používanie služby Google Analytics

Webová stránka používa službu Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa takzvané súbory „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie vytvorené súbormi cookies o vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. V prípade aktivácie anonymizácie IP na tejto webovej stránke sa vaša IP adresa zo služby Google však vrámci členských štátov Európskej únie alebo v ostatných zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore predtým skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA prenesie celá IP adresa a tam sa skráti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude spoločnosť Google tieto informácie používať, aby vyhodnotila vaše používanie tejto webovej stránky, aby zostavovala správy o aktivitách webovej stránky a aby poskytovala ďalšie s používaním webovej stránky a internetu spojené služby voči prevádzkovateľovi webovej stránky. IP adresa sprostredkovaná v rámci služby Google Analytics z vášho prehliadača sa nespája s ostatnými údajmi zo služby Google. Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru vášho prehliadača. Chceme vás však upozorniť na to, že v tomto prípade prípadne nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho získavaniu prostredníctvom súboru cookie vytvorených a na vaše používanie stránky vzťahujúcich sa údajov (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google, ako aj spracovaniu týchto údajov prostredníctvom spoločnosti Google môžete zabrániť tým, že si na nasledovnom linku stiahnete a nainštalujete dostupný plugin prehliadača: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Vyhlásenie o ochrane údajov pre používanie služby Google +1

Pomocou ikony Google +1 môžete zverejňovať informácie na celom svete. Prostredníctvom ikony Google +1 dostanete vy a ostatní používatelia personalizované obsahy od spoločnosti Google a našich partnerov. Spoločnosť Google ukladá aj informácie, ktoré ste pre obsah služby +1 zadali, ako aj informácie o stránke, ktorú ste si pri kliknutí na ikonu +1 prezerali. Vaše informácie služby +1 sa môžu pripojiť ako pokyny spolu s vašim názvom profilu a vašou fotografiou v službách Google, ako aj vo výsledkoch vyhľadávania alebo vo vašom profile Google, alebo na iných miestach na webových stránkach a zobrazeniach. Spoločnosť Google zaznamenáva informácie o vašich aktivitách +1, aby zlepšila služby Google pre vás a ostatných. Aby ste mohli použiť ikonu služby Google +1, potrebujete celosvetovo viditeľný, verejný profil Google, ktorý musí obsahovať aspoň vybratý názov profilu. Tento názov sa použije vo všetkých službách Google. V niektorých prípadoch tento názov môže nahrádzať aj iný názov, ktorý ste použili pri zdieľaní obsahov cez váš Google účet. Identita vášho profilu Google sa môže zobraziť len používateľom, ktorý poznajú vašu e-mailovú adresu alebo disponujú inými identifikačnými informáciami o vás.

Použitie získaných informácií:

Popri vyššie vysvetlených účeloch použitia sa informácie poskytnuté o vás používajú v súlade s platnými ustanoveniami o ochrane údajov spoločnosti Google. Spoločnosť Google asi zverejňuje zhrnuté štatistiky o aktivitách služby +1 používateľov, príp. tieto poskytuje ďalej používateľom a partnerom, ako vydavateľom, inzerentom alebo prepojených webovým stránkam.

AMB-Wiba Maschinenbau GmbH, Haid 25, A-4870 Vöcklamarkt

Phone: +43 (0) 7682/ 2245, Fax: +43 (0) 7682/ 2245-20, e-mail: office@wiba.co.at