AMB-WIBA Qualitätsmaschinen für die Blechbearbeitung.

Už mnoho rokov sa usilujeme vždy vyhovieť požiadavkám zákazníkov.

Všetko z jedného zdroja s kompletným servisom pre váš úspech!

Ponúkame vám všetko z jedného zdroja od vývoja, konštrukcie cez výrobu, montáž až po uvedenie do prevádzky a údržbu. Je jedno, či je to valcový ohýbací stroj, odvíjačka, manipulačný systém, frézovací portál atď., naši zamestnanci konštruujú a vyrábajú individuálne stroje podľa prípadu použitia.

CE-Wiba

Nové zariadenia:

Tu ideme dôsledne cestou, ktorá sa orientuje na potreby našich zákazníkov. To znamená, že celé stroje vznikajú v úzkej spolupráci so zákazníkom, a tak získavajú svoju špeciálnu konfiguráciu. Aj mnoho rokov po odovzdaní stroja si naši zákazníci užívajú špičkový servis. Napriek tejto technologickej luxusnej orientácii a individuálnej koncepcii, neustále strážime cenu.

Oprava a údržba:

Po dlhoročnom používaní je nevyhnutné nahradiť opotrebované diely, vymeniť / prepracovať súpravy valcov alebo dovybaviť ročné novinky. Pri plánovaných, ale aj neplánovaných prestojoch sa vždy rýchlo snažíme o vyriešenie vášho problému pri nízkych nákladoch. Aby sme tomu mohli vyhovieť, sa diely a konštrukčné skupiny s dlhými dodacími lehotami a dlhým časom výroby skladujú u nás, aby sme mohli garantovať krátku dodaciu lehotu. Radi zrealizujeme aj údržbu a opravy na zariadeniach iných výrobcov.

Súpravy valcov / valcový ohýbací stroj:

Súprava valcov je jadrom valcového ohýbacieho stroja, čím lepšie je táto nastavená a zosúladená, o to lepší je výsledok. Preto nové ale aj prepracované „staré“ súpravy valcov opúšťajú našu dielňu perfektne nastavené. Pri každom novom valcovom ohýbacom stroji sa vypočíta tvarovanie plechu, aby sa získal optimálny výsledok z valcového ohýbacieho stroja.

Lisovacie nástroje a rezné nástroje:

Lisovacie nástroje a rezné nástroje Dobrá kvalita rezu sa dosahuje prostredníctvom presne pracujúceho nástroja. Každodenné nasadenie však nebude ani pri rezných nožoch a lisovníkoch bez stôp. Preto sa tieto musia z času na čas dobrúsiť alebo vymeniť. Po niekoľkých testovacích rezoch a optimálne nastavenej strižnej medzere sa môže nástroj po krátkom čase opäť zabudovať. V prípade novej výroby máme na sklade množstvo nástrojových ocelí.

Softvér / riadenie:

Práve v oblasti softvéru a riadiacej techniky sú neustále novinky. Stroje z nášho podniku pracujú bežne aj po 15-20 rokoch bezchybne. Po takom dlhom čase často nie sú pre riadiace konštrukčné diely žiadne náhradné diely, čím sa zvyšuje riziko úplného výpadku. Pomôžeme vám rozvinúť tieto projekty, postaráme sa o programovanie, ako aj o ostatné činnosti, ktoré sú pri takomto pláne nevyhnutné. Bežné je v súčastnosti prestavenie z riadenia Siemens S5 na riadenie Siemens S7, tu sa prirodzene prepracúva aj koncept bezpečnosti.

Ďalší rozvoj:

Vysoko motivovaní pracovníci s dlhodobou praxou v oblasti strojárstva sa každodenne pokúšajú o ďalšiu optimalizáciu našich strojov. Priamo pri konštrukcii noviniek myslíme prirodzene na dovybaviteľnosť u predchádzajúcich strojoch.

AMB-Wiba Maschinenbau GmbH, Haid 25, A-4870 Vöcklamarkt

Phone: +43 (0) 7682/ 2245, Fax: +43 (0) 7682/ 2245-20, e-mail: office@wiba.co.at