AMB-WIBA Qualitätsmaschinen für die Blechbearbeitung.

Komfort pri obsluhe a manipulácii.

Zariadenie slúži na plnoautomatické obrábanie rôznych prvkov na všetkých stranách, pričom tieto prvky môžu byť vybavené všetkými požadovanými vyvŕtanými otvormi, závitovými otvormi, preliačinami a frézovanými obrysmi.

Požadované údaje a parametre, ktoré sú potrebné individuálne pre každý prvok, sú uložené v systéme zariadenia a môžu byť kedykoľvek vyvolané a prispôsobené.

Popis postupu:

Prvok, ktorý sa má obrábať sa vyberie zo zásobníka a prostredníctvom systému prepravných valčekov sa privedie do dorazovej polohy, potom sa prvok upne a obrába tak, ako je nastavené v programe. Po obrábaní sa prvok presunie z nebezpečnej oblasti do oblasti odobratia.
Je jedno, či kosoštvorcový, oblý, štvorcový, polkruhový, zariadenie frézuje každý obrys presne, aby nebola potrebná žiadna ďalšia dodatočná práca a v závislosti od prípadu použitia mohli byť vsadené, napr. priezory, kľučky dverí a zatváracie mechanizmy. Odsávacie zariadenie pripojené na frézovací portál sa automaticky spustí a triesky a prach sa okamžite odstraňujú.

Oblasť použitia:

 • vyrezávanie komplexných obrysov každého druhu pre napr. priezory, kľučky dverí
 • vytváranie vyvŕtaných otvorov a závitov pre zárubne na stranách prvkov
 • vytváranie vybratí na zámku dverí, ako aj k tomu patriace vyvŕtané otvory
 • ideálne pre sendvičové panely, izolačné panely, dvere, protipožiarne dvere, stenové prvky, fasádne prvky, okná atď.

Oblasti odvetvia našich frézovacích portálov:

 • automobilový priemysel
 • okenársky priemysel
 • stavebný priemysel
 • strojárstvo
 • fasádna technika
 • priemyselná výroba dverí a brán

Presvedčivé výhody:

 • Mnohé obrábacie cykly sa vybavia počas jedného upnutia počas niekoľkých sekúnd.
 • Prostredníctvom presnej výroby odpadajú nákladné dodatočné práce.
 • Odpadá otáčanie a obracanie ťažkých prvkov.
 • Minimálne personálne náklady z dôvodu jednoduchej obsluhy jednou osobou.
 • Automatické meniče nástrojov umožňujú množstvo rozličných vyvŕtaných otvorov a frézovaní.
 • Moderná správa formúl prostredníctvom dotykovej obrazovky.

Zariadenie sa individuálne prispôsobí vašim výrobkom.

fraesportal1.jpg
fraesportal2.jpg
fraesportal3.jpg
fraesportal4.jpg
fraesportal5.jpg
previous arrow
next arrow
fraesportal1.jpg
fraesportal2.jpg
fraesportal3.jpg
fraesportal4.jpg
fraesportal5.jpg
previous arrow
next arrow

machine viewing

Take the chance to inspect a machine live at our site.

If you are interested in viewing, please let us know so that we can make a note of it and write to you again when the machine is ready.

new development - RiRo machine

One machine for pipe and guter!

Be curious about our development. Channel and pipe production on one machine. The abbreviation for this is RiRo machine. If you would like more information about this project, please just contact us!

used WIBA ø22 roleset

We are currently selling a used ø22 and ø20 roller set with a prerounding attachment for the long rollformer.

If you have any questions, we look forward to hearing from you.

sales / AMB-WIBA Maschinenbau GmbH

Types of gutters

A-Model, and V-Model, mastgoot, Bakgoot, Vierkant met slabbe, Halfround met slabbe, Gemodelleerd, DAKGOOT, Bakgootsystemen, Mastgootsystemen, Kilgoten, Galecoo, DIN 200, DIN 250, DIN 280, DIN 333, DIN 400, DIN 500, Hungarian bead, ø14, Dachrinne Berliner Form, shapes from SMACNA like K-STYLE, quarter-round gutter

Guttermachine checklist

We have created a new online checklist for our gutter machine and its accessories to make the inquiry and accessory selection process easier for you. Please ask for the online link.

sales / AMB-WIBA Maschinenbau GmbH

AMB-Wiba Maschinenbau GmbH, Haid 25, A-4870 Vöcklamarkt

Phone: +43 (0) 7682/ 2245, Fax: +43 (0) 7682/ 2245-20, e-mail: office@wiba.co.at