AMB-WIBA Qualitätsmaschinen für die Blechbearbeitung.

Obrovská úroveň výkonnosti pri vysokej flexibilite.

Náš stroj na odkvapové žľaby sa ďalej rozvíja už viac než 30 rokov, a tým je absolútnym vzorom v znaleckých kruhoch. Tento do bodky presne skoncipovaný špeciálny stroj sa zakladá na dvoch druhoch základných konfigurácií a presne sa prispôsobuje príslušným želaniam zákazníkov.

Funkcia:

Stroj na odkvapové žľaby plnoautomaticky vyrába polkruhové žľaby a štvorhranné žľaby v rôznych dĺžkach a veľkostiach. Popri štandardných odvodňovacích profiloch je možné v závislosti od súpravy valcov vyrobiť aj špeciálne tvary. Vizualizačný dotykový displej umožňuje jednoduchú obsluhu zariadenia. Zadané parametre sa môžu samostatne uložiť pre každý profil žľabu, čím je neskôr možné rýchle prestavenie. Na displeji vybraté všetky bočné vedenia plechu a súpravy valcov sa v závislosti od normalizovaného rozmeru odkvapového žľabu (200, 250, 280, 333, 400, 500) nastavia do správnych polôh. Pretože vo výrobnom procese sa každý materiál správa inak, môžu sa do programu uložiť aj hodnoty špecifické pre materiál.

Základná konštrukcia:

 • Plnoautomatický stroj na odkvapové žľaby

Všetky vedenia plechu a vretenová zdvihová prevodovka sú poháňané motormi s meracím systémom dráhy. Pri zmene výrobku z napr. z normalizovaného rozmeru 500 mm na 250 mm sa všetky pohony automaticky nastavia na v programe uložené hodnoty.

 • Poloautomatický stroj na odkvapové žľaby

Vedenia plechu a vretenová zdvihová prevodovka sa musia manuálne nastaviť pomocou kľuky.

Obe základné konštrukcie ponúkame v dvoch vyhotoveniach:

 • len pre polkruhové žľaby
 • pre polkruhové žľaby, štvorhranné žľaby a rohové profily

Okrem toho vám ponúkame veľké množstvo doplnkových vybavení a nástrojov pre špeciálne požiadavky.

Príslušenstvo:

 • etiketovací systém pre snímač čiarového kódu
 • mazací systém
 • raziaca jednotka
 • lisovacia jednotka
 • úložný stôl na spracovanie dosiek
 • súpravy valcov pre špeciálne tvary alebo iné priemery vypukliny (ø 16, ø 18, ø 20, ø 22)
 • revolverová hlava pre automatický priebeh výmeny od až do 4 súprav valcov
 • automatické stohovacie zariadenie / manipulačný systém
 • rovnacia jednotka pre plechy
 • fóliovacia jednotka pre natiahnutie ochrannej fólie

Presvedčivé výhody:

 • Vysoká flexibilita prostredníctvom jednoduchých a rýchlych prestavovacích procesov. (v priebehu cca 5 min. sa stroj môže prestaviť z menovitej veľkosti 333 na 250)
 • Pri výrobe 2 m žľabov sa môžu vyrábať 2 pásy naraz.
 • Súpravy valcov môžu byť aj neskôr s nízkymi nákladmi rozšírené pre ďalšie zväčšenie palety výrobkov.
 • Veľké výrobné množstvá a extrémne krátke časy prestavenia.
 • Malé až žiadne skladovanie hotových odkvapových žľabov.
 • Minimálne personálne náklady z dôvodu jednoduchej obsluhy jednou osobou.
 • Diaľková údržba pre rýchle a pohodlné odstránenie chýb.
 • Moderná správa formúl prostredníctvom dotykovej obrazovky.
 • Vybavený všetkými bezpečnostnými opatreniami vrátane ochrannej mreže, svetelných záclon atď.

Podstatné údaje v skratke:

 • Šírka plechu: 200-500 mm (-750)
 • Hrúbka plechu: 0,4 – 0,9 mm
 • Dĺžka žľabu: 2 – 6 m
 • Výkon: do 1 800 m/hod. (pri 6 m oblom žľabe)
 • Menovitý výkon: cca 16 kW
 • DxŠxV: 13,2 m x 3 m x 2,4 m
 • Hmotnosť cca 12 ton (bez odvíjačky)

Možné typy žľabov: K-štýl, berlínsky žľab, polkruhový žľab, štvorhranný žľab, nástrešný žľab, obrubový žľab, francúzsky žľab, holandský žľab

Spracované môžu byť tieto materiály: hliník, oceľ, titánzinok, zinok, titánzinok patinovaný, Uginox (pozinkovaný plech), Ugitop, meď, oceľ s povrchovou úpravou

Vhodné odvíjacie zariadenia: odvíjačka 5T-700 700 alebo naša osvedčená paletovacia odvíjačka

Aufdachrinne.jpg
Rundrinne.jpg
Dachrinne1.jpg
Dachrinne2.jpg
Dachrinne3.jpg
Dachrinnenmaschine1.jpg
Dachrinnenmaschine2.jpg
Halbrundrinne.jpg
Kastenrinne.jpg
previous arrow
next arrow
Aufdachrinne.jpg
Rundrinne.jpg
Dachrinne1.jpg
Dachrinne2.jpg
Dachrinne3.jpg
Dachrinnenmaschine1.jpg
Dachrinnenmaschine2.jpg
Halbrundrinne.jpg
Kastenrinne.jpg
previous arrow
next arrow

machine viewing

Take the chance to inspect a machine live at our site.

If you are interested in viewing, please let us know so that we can make a note of it and write to you again when the machine is ready.

new development - RiRo machine

One machine for pipe and guter!

Be curious about our development. Channel and pipe production on one machine. The abbreviation for this is RiRo machine. If you would like more information about this project, please just contact us!

used WIBA ø22 roleset

We are currently selling a used ø22 and ø20 roller set with a prerounding attachment for the long rollformer.

If you have any questions, we look forward to hearing from you.

sales / AMB-WIBA Maschinenbau GmbH

Types of gutters

A-Model, and V-Model, mastgoot, Bakgoot, Vierkant met slabbe, Halfround met slabbe, Gemodelleerd, DAKGOOT, Bakgootsystemen, Mastgootsystemen, Kilgoten, Galecoo, DIN 200, DIN 250, DIN 280, DIN 333, DIN 400, DIN 500, Hungarian bead, ø14, Dachrinne Berliner Form, shapes from SMACNA like K-STYLE, quarter-round gutter

Guttermachine checklist

We have created a new online checklist for our gutter machine and its accessories to make the inquiry and accessory selection process easier for you. Please ask for the online link.

sales / AMB-WIBA Maschinenbau GmbH

AMB-Wiba Maschinenbau GmbH, Haid 25, A-4870 Vöcklamarkt

Phone: +43 (0) 7682/ 2245, Fax: +43 (0) 7682/ 2245-20, e-mail: office@wiba.co.at